chinches تصویر انتقال محققان تصویری فناوری

chinches: تصویر انتقال محققان تصویری فناوری استفاده شرکت ادوبی فناوری

گت بلاگز اخبار اجتماعی تاثیر اوضاع اقتصادی بر زیاد کردن بیماری‌های معنوی و روانی

رئیس شرکت بهزیستی کشور اوضاع اقتصادی را موثر در زیاد کردن بیماریهای معنوی و روانی دانست. 

تاثیر اوضاع اقتصادی بر زیاد کردن بیماری‌های معنوی و روانی

تاثیر اوضاع اقتصادی بر زیاد کردن بیماری های معنوی و روانی

عبارات مهم : آموزش

رئیس شرکت بهزیستی کشور اوضاع اقتصادی را موثر در زیاد کردن بیماریهای معنوی و روانی دانست.

به گزارش ایسنا، انوشیروان محسنی بندپی در نخستین جشنواره روانشناسی و مشاوره که در سینما سپهر ساری برگزار شد، با بیان اینکه هر نوزادی که در خانواده متولد شد، از همان ابتدا با استرس و اضطراب مواجه می شود، اظهار کرد: خانواده ها در مقایسه کودکان و یا شرکت در کنکور و حتی بیدار شدن صبح سریع جهت مدرسه از ابتدا تنش و استرس را به فرزندان انتقال یافته می کنند و در این راستا برنامه ریزی جهت کم کردن آسیب ها در جامعه و یا کم کردن ساعات آموزشی از سوی خانواده ها، دستگاه های مربوطه و آموزش و پرورش نیازمند بازبینی است.

وی با اشاره به اینکه شرکت بهزیستی کشور متولی سلامت اجتماعی هست، تصریح کرد: پایمال شدن حقوق شهروندی، کم کردن سرمایه اجتماعی و ضعف مهارت های زندگی باعث زیاد کردن بیماری های معنوی روانی می شود.

تاثیر اوضاع اقتصادی بر زیاد کردن بیماری‌های معنوی و روانی

رئیس شرکت بهزیستی کشور یادآور شد: درصد بالایی از عوامل بروز امراض به پرسشها انسانی، اجتماعی و غیره بر می گردد و سن و جنسیت در ایجاد بیماریهای معنوی و روانی نقش موثری دارد، بطوریکه ۳.۱ دهم درصد بانوان در این زمینه مستعدتر بوده و در زیاد کردن بیماری های معنوی روانی پیران هم آمار زیادی را به خود تخصیص داده شده است می دهند.

محسنی بندپی اوضاع اقتصادی را موثر در زیاد کردن بیماریهای معنوی و روانی بیان کرد و گفت: راهبردهای شرکت بهزیستی کشور که نگاه سیستمی و علمی به سلامت کشور دارند طراحی شده است و در این راستا توانستیم در قانون برنامه ششم توسعه، سلامت اجتماعی را اصلاح بخشیده و به عنوان نخستین روش اوضاع سلامت در جامعه و کشور را رشد داده و به نظام سلامت و اجتماعی توجه کنیم.

رئیس شرکت بهزیستی کشور اوضاع اقتصادی را موثر در زیاد کردن بیماریهای معنوی و روانی دانست. 

وی افزود: وزارت بهداشت، شرکت بهزیستی، نیروی انتظامی، آموزش و پرورش و … باید خوابیدن مناسب جهت سلامت اجتماعی تهیه و تدوین کنند و بهزیستی نیز باید راهبردهایی را اتخاذ کرده تا نسبت به شناسایی به موقع و کم کردن روند زیاد کردن امراض اقدام شود.

محسنی بندپی یادآور شد: ارتقای سلامت روان در گروه های نشانه جامعه از بااهمیت ترین برنامه ها است و بررسی ها نشان می دهد که زنان زیاد در معرض آسیب های اجتماعی بوده و باید آموزش های مرتبط و ارتقای اوضاع اقتصادی زنان را در دستور کار قرار داد به طوریکه ارتقای سلامت زنان روش بعدی است.

وی گفت: زن سرپرست خانواده زیاد در آسیب است و همچنین در حوزه اشتغال نیز اگر نبود شغل باعث بروز آسیب و بیماریهای معنوی شود به طور جدی باید این مسئله را حل کنیم.

تاثیر اوضاع اقتصادی بر زیاد کردن بیماری‌های معنوی و روانی

رئیس شرکت بهزیستی کشور با اشاره به فعالیت ۲هزار مرکز مشاوره در۳ سطح، از جمله آموزش ارتقای سلامت جامعه اظهار کرد: مازندران در ارزیابی عملکرد مشاوره روانشناسی و روانشناختی جزء استان های برتر در کشور است.

در ابتدای این جشنواره سعید آرام، مدیر کل بهزیستی مازندران نیز تصریح کرد: خدمات روانشناختی بسیاری از سوی بهزیستی مازندران صورت گرفته و در دنیا امروز دغدغه های اقتصادی، اجتماعی باعث شده است تا روانشناسی از اهمیت زیادی برخوردار شود.

رئیس شرکت بهزیستی کشور اوضاع اقتصادی را موثر در زیاد کردن بیماریهای معنوی و روانی دانست. 

وی افزود: شرکت بهزیستی به عنوان بزرگترین شرکت اداری بیشترین نیروی روانشناسی را به خدمت گرفته و متنوع ترین خدمات را به جامعه ارائه می دهد به طوری که در استان مازندران بیش از ۱۵۰ مرکز مشاوره با بیش از ۶۲۰ روانشناس در حوزه های متفاوت و ارتقای سلامت روان در حال فعالیت هستند.

مدیر کل بهزیستی مازندران گفت: حوزه های مختلفی مانند اطلاع رسانی، آگاه سازی، آموزش مهارتهای زندگی، آموزش پیش از ازدواج، مهارت ارتباطی و غیره از جمله فعالیت های روانشناسان است که با فعالیت های اجتماع محور مرتبط شده است است.

تاثیر اوضاع اقتصادی بر زیاد کردن بیماری‌های معنوی و روانی

آرام اظهار کرد: در سال گذشته بیش از ۳۷ هزار تماس با مرکز اورژانس اجتماعی و خط ۱۲۳ انجام شده است است و در این بخش رتبه نخست را در کشور داریم.

وی گفت: در حال حاضر ۱۴۶مرکز مشاوره در مازندران وجود دارد که با زیاد کردن ۱۰۰ درصدی نسبت به سال ۹۲، همراه بوده است.

واژه های کلیدی: آموزش | سلامت | آموزشی | مشاوره | اقتصادی | مازندران | استان مازندران | اورژانس اجتماعی | آسیب های اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog