chinches تصویر انتقال محققان تصویری فناوری

chinches: تصویر انتقال محققان تصویری فناوری استفاده شرکت ادوبی فناوری

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی کشت برنج به جز استان‌های شمالی کشور ممنوع شد

اولویت اول ما آب شرب است و به علت محدودیت منابع آب قطعا محدودیت جهت بخش های متفاوت ایجاد می شود، البته این مسئله به معنای نادیده گرفتن حقوق کشاورزان نیست.

کشت برنج به جز استان‌های شمالی کشور ممنوع شد

کشت برنج به جز استان های شمالی کشور ممنوع شد

عبارات مهم : ممنوع

اولویت اول ما آب شرب است و به علت محدودیت منابع آب قطعا محدودیت جهت بخش های متفاوت ایجاد می شود، البته این مسئله به معنای نادیده گرفتن حقوق کشاورزان نیست.

ایلنا به نقل از وزیر نیرو نوشت:رضا اردکانیان در خصوص اوضاع کشور در زمینه آب شرب، اظهار داشت: در بعضی از مناطق اوضاع حاد است و در حال حاضر برنامه ریزی هایی را شروع کرده ایم تا محدودیت هایی را جهت سایر بخش های مصرف ایجاد کنیم که در این بخش نیز مردم نقش تعیین کننده ای دارند.

وی با تاکید بر اینکه به علت اینکه سیستم تامین آب دو شبکه ای نیست و آب زیادی را در مصرف غیر شرب مصرف می کنیم، عنوان کرد: آب تصفیه شده است گران، محدود و کمیاب را در بخش های غیر شرب در شبکه استفاده می کنیم و مصرف پخت و پز و آشامیدن هر نفر در شب و روز نمی تواند عدد بالایی باشد.

کشت برنج به جز استان‌های شمالی کشور ممنوع شد

اردکانیان با اشاره به اینکه مانند هر منبع دیگری اگر گرفتار بد مصرفی باشیم با محدودیت هایی از قبیل قطع برق، جیره بندی آب و نظایر آن مواجه می شویم، گفت: اعتقاد دارم اگر مردم توجه بیشتری به محدودیت های منابع زیست محیطی داشته باشند و آنچه که داریم را درست مصرف کنند کفایت می کند و نباید از این جهت دغدغه داشته باشیم، لذا اگر عادات غلط را کنار نگذاریم باید هزینه آن را بپردازیم که هزینه های صرفا مادی نیست.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه محیط زیست آب آیینه تمام قد اعمال و واکنش‌ها ما و هر جامعه دیگری هست، عنوان کرد: قطعا در هر جایی که دچار مسئله هستیم رفتارهای غلطی داشته ایم که در حال حاضر گرفتاری ها گریبانگیر ما شده است است.

اولویت اول ما آب شرب است و به علت محدودیت منابع آب قطعا محدودیت جهت بخش های متفاوت ایجاد می شود، البته این مسئله به معنای نادیده گرفتن حقوق کشاورزان نیست.

مراقب دغدغه 40ساله دشمن های نظام باشیم

وی با بیان اینکه باید مراقب باشیم لیکن بسیاری هستند که دغدغه کشاورز و آب ندارند ولی دغدغه 40 ساله چنگ اندازی و خراش دادن صورت انقلاب و نظام را دارند و از این شرایط و وقت نمی گذرند، گفت: باید مراقب باشیم و شیوه طرح پرسشها به گونه ای نباشد که وقت را در اختیار کسانی که دوست مملکت و ملت نیستند قرار دهیم تا سوءاستفاده کنند.

قطعا ممنوعیت کشت بعضی از محصولات کشاورزی را داریم

کشت برنج به جز استان‌های شمالی کشور ممنوع شد

اردکانیان در خصوص اینکه آیا احتمال اینکه ممنوعیت کشت بعضی محصولات کشاورزی را با توجه به میزان بارش ها داریم یا خیر، اظهار داشت: قطعا اینگونه هست، اولویت اول ما آب شرب است و به علت محدودیت منابع آب قطعا محدودیت جهت بخش های متفاوت ایجاد می شود، البته این مسئله به معنای نادیده گرفتن حقوق کشاورزان نیست.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه قاعده بر این است که هر کدام از بخش های کشور حق السهمی دارند و این حق السهم مربوط به سالی است که به آن نرمال گفته می شود، ادامه داد: اگر میزان بارش در سال زیر میزان نرمال بود به صورت مثال منابع آبی 40 درصد جهت توزیع کمتر باشد به همین نسبت 40 درصدی حق السهم ها کم می شود.

اولویت اول ما آب شرب است و به علت محدودیت منابع آب قطعا محدودیت جهت بخش های متفاوت ایجاد می شود، البته این مسئله به معنای نادیده گرفتن حقوق کشاورزان نیست.

وی با تاکید بر اینکه کم کردن زیاد سهم مصرف آب شرب با توجه به کم کردن منابع آبی ممکن نیست، خاطرنشان کرد: در شرایطی که کم کردن سهم آب شرب عملی نیست این کم کردن اضافه را علاوه بر کم کردن طبیعی به بخش های دیگر باید تحمیل کرد.

کشت برنج در غیر از استان های شمالی ممنوع شد

کشت برنج به جز استان‌های شمالی کشور ممنوع شد

اردکانیان افزود: در این شرایط باید کم کردن تحمیلی را جبران و منابع مالی آن را نیز تامین کرد به طور مثال اگر بخش صنعت سهم کامل خود را دریافت می کند باید منابع مالی بخش دیگر را تامین کند که این یک سیاست کلی است.

وی در خصوص اینکه آیا در امسال کشت بعضی محصولات در بعضی استان ها ممنوع می شود، اظهار داشت: زمانی که آب وجود ندارد طبیعتا خود کشاورزان نیز متوجه می شوند، البته در دوره های گذشته نیز ترسالی و خشکسالی وجود داشت، بحث کنونی این است که در وقت خشکسالی اگر دولت دخالت و خشکی را به نسبت متعارفی تقسیم نشود، عدم تعادل را باید با منابع مالی جبران کند.

وزیر نیرو در آخر با تاکید بر اینکه در وقت ترسالی نیز ممکن است کشت محصولی ممنوع باشد به طور مثال دولت تصمیم گرفت کشت برنج در غیر از استان های شمالی ممنوع شود، خاطرنشان کرد: این مسئله سیاستی است که یک وزارتخانه براساس شرایط اقلیمی و علمی اتخاذ کرده، کشت برنج در مناطق کم آب یا بی آب از ابتدا موضوعیتی نداشته است.

واژه های کلیدی: ممنوع | منابع | محدودیت | ممنوعیت | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog