chinches تصویر انتقال محققان تصویری فناوری

chinches: تصویر انتقال محققان تصویری فناوری استفاده شرکت ادوبی فناوری

گت بلاگز اخبار حوادث زیاد کردن سهم سرعت و سبقت غیرمجاز در تصادفات ، فوت ۳۷ نفر در ۲۴ ساعت گذشته

جانشین فرمانده ناجا با اشارهب ه این مطلب که در ۲۴ ساعت گذشته ۳۷ نفر از هموطنان فوت کرده اند گفت: روز ده فروردین پر اتفاق ترین و پر کشته ترین روز تعطیلات نوروز ب

زیاد کردن سهم سرعت و سبقت غیرمجاز در تصادفات ، فوت ۳۷ نفر در ۲۴ ساعت گذشته

فوت ۳۷ نفر در ۲۴ ساعت گذشته/ زیاد کردن سهم سرعت و سبقت غیرمجاز در تصادفات

عبارات مهم : نوروز

جانشین فرمانده ناجا با اشارهب ه این مطلب که در ۲۴ ساعت گذشته ۳۷ نفر از هموطنان فوت کرده اند گفت: روز ده فروردین پر اتفاق ترین و پر کشته ترین روز تعطیلات نوروز بوده است.

به گزارش فارس، سردار اسکندر مومنی جانشین فرمانده ناجا گفت: در شبانه روز گذشته ۳۷ تن در اصادفات رانندگی کشته شدند.

زیاد کردن سهم سرعت و سبقت غیرمجاز در تصادفات ، فوت ۳۷ نفر در ۲۴ ساعت گذشته

وی ادامه داد: نقش سرعت و سبقت از حدود ۴۰ درصد در ابتدای طرح نوروزی به ۶۴ درصد در روز گذشته رسید.

مومنی افزود: روز ۱۰ فروردین پرحادثه ترین و پر کشته ترین روز تعطیلات نوروز تا کنون بوده است و باید پرسید این همه شتاب و عجله جهت استقبال از خطر چرا؟

جانشین فرمانده ناجا با اشارهب ه این مطلب که در ۲۴ ساعت گذشته ۳۷ نفر از هموطنان فوت کرده اند گفت: روز ده فروردین پر اتفاق ترین و پر کشته ترین روز تعطیلات نوروز ب

جانشین فرمانده ناجا گفت: رانندگان مدیریت بازگشت داشته و از شتاب و عجله خودداری کنند و سفر را به روز نهایی موکول نکنند و روز محیط زیست را از منازل بروند.

وی با اشاره به این مطلب که ناجا با تمام ظرفیت در آماده باش کامل است گفت: علت این همه اتفاق تعداد اندک متخلفان اتفاق ساز است.

مومنی گفت: خودروهایی که ۲ تخلف اتفاق ساز بخصوص سرعت و سبقت غیرمجاز دارند حتما در دور بازگشت توقیف می شوند.

زیاد کردن سهم سرعت و سبقت غیرمجاز در تصادفات ، فوت ۳۷ نفر در ۲۴ ساعت گذشته

وی افزود: پلیس در روز محیط زیست طرح خاص ای دارد و در پارکها آماده باش کامل است و این در حالی است که شاخص های امنیتی بسیار بهتر شده است است و مسئله خاصی در این خصوص در نوروز نداشتیم.

واژه های کلیدی: نوروز | بازگشت | غیرمجاز | روز گذشته | طرح نوروزی | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog